Algemene Voorwaarden

 

 1. Het lidmaatschap is de overeenkomst tussen aanbieder De OndernemersBond en het (collectief) lid, dit kan zijn het contractueel aangesloten bedrijf, de vereniging / stichting of persoon, in ieder geval is er sprake van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 2. Leden zijn verplicht om contributie te betalen, conform de door de bond vastgestelde betalingssysteem; de juiste gegevens aan De OndernemersBond te verstrekken in het contract en bij wijzigingen bij het secretariaat van de bond.
 3. Het lidmaatschap geeft aan het lid het recht op de door de bond aangeboden diensten en kortingen. Drukfouten en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
 4. Het lidmaatschap is alleen van toepassing wanneer de maandelijkse of jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn voldaan.
 5. Het lidmaatschap is alleen van toepassing voor het lid op wiens naam de lidmaatschapsovereenkomst is gesteld.
 6. Mutaties in gegevens dienen door het lid zo snel mogelijk te worden doorgegeven.
 7. Het lidmaatschap is geldig voor de in de duur van het contract opgenomen periode en wordt stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd, tenzij één maand voor afloop van het contract schriftelijk of per email wordt opgezegd.
 8. De OndernemersBond is gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen wanneer er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het lidmaatschap, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.
 9. De OndernemersBond is niet aansprakelijk voor door derden geleverde producten en/of diensten, tevens is er geen aansprakelijkheid voor acties en kortingen. De OndernemersBond behoudt zich het recht voor het kortingenaanbod op producten en services te wijzigen.
 10. Indien niet anders bepaald is dienen facturen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 11. De OndernemersBond is gerechtigd de bepalingen voor deze voorwaarden aan te passen. Van wijzigingen worden de leden schriftelijk op de hoogte gebracht door De OndernemersBond.
 12. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht wanneer De OndernemersBond geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd.
 13. Op alle door De OndernemersBond verrichtte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 14. Leden dienen zich, als representant van De OndernemersBond, correct te gedragen en zullen buiten De OndernemersBond geen negatieve uitspraken doen over De OndernemersBond.
 15. Een lid mag de naam van De OndernemersBond niet misbruiken voor een individueel belang.
 16. Elk geschil dat zich tussen een lid en De OndernemersBond voordoet wordt uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te ’s-Gravenhage.
 17. Zolang er geen andere of aanvullende schriftelijke afspraken zijn gemaakt, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hier geformuleerd van kracht.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.deondernemersbond.nl/algemene-voorwaarden-3/