«

»

“Debat over kredietverlening”

Naar aanleiding van het debat op donderdag 5 februari over kredietverlening, handhaaft De OndernemersBond haar belangrijkste standpunten omtrent dit onderwerp:

  1. De Nederlandse economie moet worden gestimuleerd, geef bedrijven de kans om te groeien! Met krediet kunnen bedrijven groeien, personeel aannemen, freelancers inhuren, etc.
  2. Het is een taak voor de overheid om ondernemers goed te informeren over het verkrijgen van krediet en mogelijke alternatieven,waaronder crowdfunding.
  3. De banken hebben teveel macht, een betere concurrentie met andere banken of alternatieven is belangrijk.
  4. De overheid heeft een voorbeeldfunctie, ook wanneer het gaat om betalingstermijnen. Leg desnoods een boete op voor de overheid of gemeentes, wanneer zij het gemiddelde van 44 dagen nastreven in plaats van het betalingstermijn van 30 dagen te handhaven.
  5. Het moet verboden worden dat banken de rente eenzijdig met meerdere procentpunten, zomaar kunnen verhogen.
  6. Kleine bedrijven met personeel komen in de problemen wanneer een personeelslid langdurig ziek wordt. Zelfs verzekerde bedrijven krijgen hier klappen van. Dit is een groot probleem en er moet door de overheid een oplossing worden geboden. Aanpassing van de wet zou een oplossing kunnen bieden.

Tijdens het debat stelde Kamerleden van verschillende partijen vragen aan Minister Dijsselbloem en Minister Kamp, die vervolgens antwoord gaven.

Het belangrijkste dilemma dat tijdens het gehele debat centraal stond is: het is voor het Nederlandse bedrijfsleven en met name het kleinbedrijf erg lastig om krediet bij banken te verkrijgen.” Bij het kleinbedrijf wordt 45% van de kredietaanvragen afgewezen. Minister Dijsselbloem spreekt van een zwakkere positie voor het kleinbedrijf. De financiële kracht van het kleinbedrijf is aangetast en daarmee ook de financiële positie. Ten opzichte van andere EU-landen staat het Nederlandse kleinbedrijf er slechter voor. De OndernemersBond vindt dat daar verandering in moet komen!

Wat voor nu belangrijk is, is dat er daadwerkelijk krediet beschikbaar komt. Niet alleen voor het kleinbedrijf, maar voor heel  ondernemend Nederland. Een goede ontwikkeling binnen de overheid is het streven naar één centraal punt. Door alle regels, uitzonderingen en nieuwe mogelijkheden die men nu heeft voor het verkrijgen van krediet, is het overzicht verloren. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, dat geven ook de leden bij De OndernemersBond aan. Ze weten niet meer waar ze recht op hebben en wat alle mogelijkheden en uitzonderingen zijn.

In het debat kwam dit centrale punt aan bod. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ondernemersdossier. Een centraal punt voor ondernemers, waar straks ook alle informatie betreffende kredietverstrekking beschikbaar komt. Het is de bedoeling dat het ondernemersdossier straks het centrale informatiepunt voor ondernemers is. De OndernemersBond juicht dit initiatief toe.

Een ander besproken punt in dit debat is de macht van banken. Hoewel Minister Dijsselbloem aangeeft dat ondernemers meerdere mogelijkheden hebben en niet volledig afhankelijk zijn van de banken in Nederland, is De OndernemersBond van mening dat de macht van banken te groot is. De concurrentiepositie moet worden aangepakt en nieuwe kredietverleners moeten meer ruimte krijgen. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor alternatieven.

De OndernemersBond is verheugt te horen dat crowdfunding door de overheid is opgepakt. Het standpunt van de bond, waarin we pleiten voor betere informatieverstrekking, wordt nu in de praktijk uitgevoerd. Er komt een belangrijkere rol voor de overheid en voor de banken om informatie te verstrekken, ook over alternatieven als crowdfunding. Daarnaast maakt het AFM zich sterk dat ondernemers bij het afsluiten van een krediet, beter op de hoogte worden gesteld van de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn nog een belangrijk punt. Tot op heden hebben banken de macht om de rente eenzijdig met meerdere procentpunten te verhogen. Dat de rente verhoogt kan worden, is onacceptabel. Gevallen waarin de rente van 2,1% wordt verhoogd naar 4,2% is niet goed te praten. De bond verzoekt toch wel dringend om dit knelpunt aan te pakken. Een oplossing kan zijn om vooraf een bandbreedte af te spreken, danwel een vaste rente voor de looptijd.

Een ander punt waar De OndernemersBond zich al langer sterk voor maakt, is het betalingstermijn van de overheid. Uit de laatste cijfers blijkt dat een betaling gemiddeld na 44 dagen wordt betaald. Voor een overheid die een voorbeeldfunctie draagt, is dat onacceptabel. In het debat was iedereen het daarover eens. De oplossing van de overheid is om van alle gemeentes en overheden deze cijfers publiekelijk te maken, zo is het bekend wie tijdig betaalt en wie niet. Van De OndernemersBond mag dit nog wel iets consequenter. Leg desnoods een boete aan overheden op wanneer zij te laat betalen. Zeker de overheid dient haar rekeningen tijdig te betalen. De meeste ondernemers hebben al weinig werkkapitaal en kunnen zich niet veroorloven om lang op hun geld te wachten .

De OndernemersBond is teleurgesteld in de uitspraak van de minister: “Je kunt een hoop verzekeren, doe je dat niet, dan pas kom je in de problemen.” Deze uitspraak heeft betrekking op het verzekeren van personeel. De bond roept al langer dat het voor kleinere bedrijven met een paar man personeel de doodsteek kan zijn, wanneer één personeelslid langdurig ziek wordt. Je kunt niet alles verzekeren en moet alsnog een redelijk deel zelf betalen. Daarnaast hakken de hoge premies van een verzekering er ook hard in om nog maar te zwijgen over eigen risico, uitsluitingen en polisvoorwaarden. Onderschat dit probleem niet, veel kleine bedrijven lopen hier tegenaan!


De OndernemersBond, 6 februari 2015

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.deondernemersbond.nl/debat-over-kredietverlening/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>