↑ Terug naar Ledendiensten

Belangenbehartiging

Samen staan we sterk!
Opkomen voor de belangen van ondernemers! Dat vindt De OndernemersBond belangrijk. In Den Haag worden beslissingen genomen, die niet altijd gunstig zijn voor ondernemers. De OndernemersBond maakt zich sterk voor het ondernemersbelang en verenigt ondernemers tot een sterk platform. Niet klakkeloos de beslissingen in Den Haag accepteren en geen blad voor de mond nemen. Zeggen wat ondernemers daadwerkelijk vinden, ook al is het niet wat de politiek wil horen. De OndernemersBond is er voor de ondernemers in Nederland.

Ledeninbreng
De OndernemersBond vindt het belangrijk om te weten wat ondernemer echt denken en willen. En vertaalt die belangen naar duidelijke standpunten richting de politiek. Om de belangen van onze leden in kaart te brengen, versturen we regelmatig polls en (korte) enquêtes naar onze leden. Verder staat het leden vrij om knelpunten die ze tegenkomen in het ondernemerschap, direct aan ons door te geven. Wanneer wij van meerdere kanten signalen ontvangen over een bepaald probleem, gaat De OndernemersBond ermee aan de slag.

Lobbythema’s
Lobbyen vormt een belangrijke rol bij het behartigen van de belangen van onze leden. Den Haag is uiteindelijk toch de plek waar beslissingen worden genomen en waar De OndernemersBond haar stem moet laten horen om invloed uit te oefenen. De Ondernemersbond heeft een aantal lobbythema’s centraal staan waar ze zich sterk voor maakt.

Inkomensvoorziening
Voor iedere ondernemer is het van belang om zichzelf en eventueel personeel van inkomen te kunnen voorzien. Daarvoor is het van belang dat dit inkomen veilig wordt gesteld. Het is niet altijd aan de ondernemer om te kunnen waarborgen dat een bedrijf goed blijft draaien. Arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan zijn in de regel niet te voorzien. Tevens is pensioen een belangrijk punt voor zelfstandig ondernemers. Zij moeten dit zelf regelen, terwijl het niet altijd duidelijk is welke opties er zijn en wat de opties inhouden.

Groei & ontwikkeling
Of bedrijven de visie hebben om uit te groeien tot een groot bedrijf of dat zij er bewust voor kiezen de bezetting klein te houden, ieder bedrijf groeit en ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Dit kan zijn op het gebied van kennis en bijscholing, uitbreiding van het personeel of uitbreiden in ruimte/materialen waarbij financieringen nodig zijn. De OndernemersBond staat voor optimale omstandigheden voor ondernemers om groei te kunnen realiseren.

Wet- & regelgeving
De politiek besluit allerlei zaken voor het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, lang niet alle beslissingen zijn in het voordeel van ondernemers. Het ondernemersbelang wordt vaak uit het oog verloren en besluiten worden genomen op basis van het belang van andere partijen. De OndernemersBond staat voor wet- & regelgeving die daadwerkelijk wordt afgestemd op het ondernemersbelang.

Dossiers
In de onderstaande dossiers worden specifieke ontwikkelingen en onderwerpen vermeld, waar De OndernemersBond actief mee bezig is of onlangs mee bezig is geweest. Deze kunt u raadplegen wanneer u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.deondernemersbond.nl/ledendiensten/belangenbehartiging/

Dossier AOV

De OndernemersBond moedigt het oppakken van het onderwerp ‘verzekeringen’ aan en participeert graag in discussies omtrent dit onderwerp. In Nederland zijn er genoeg zzp’ers die de hoge premies niet willen betalen en/of niet kunnen betalen. Wel is het in twijfel te trekken of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering de juiste keuze is. Ondernemers kiezen niet voor niets …

Bekijk pagina »

Dossier Beschikking Geen Loonheffing (BGL)

Staatssecretaris Wiebes wil de VAR-verklaring vervangen voor de BGL. De BGL is een online module waarmee je als zelfstandige je arbeidsrelatie bepaalt voor een bepaalde arbeidsopdracht. De voornaamste verandering ten opzichte van de VAR is dat de opdrachtgever ook verantwoordelijkheid krijgt voor het vaststellen van de arbeidsrelatie. Wiebes wil met de BGL de schijnzelfstandigheid aanpakken …

Bekijk pagina »

Dossier Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit komt nog steeds veel voor. 40% van de Nederlandse ondernemers is het afgelopen jaar slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Naar schatting bedraagt de jaarlijkse schade tussen de 9- en 30 miljard euro. Veel bedrijven weten te weinig over cybercriminaliteit. Een kwart van de ondernemers is hiertegen verzekerd, de rest niet. Slachtoffers van cybercriminaliteit laten zich …

Bekijk pagina »

Dossier Krediet & Financiering

Het verkrijgen van financieringen en kredieten is voor ondernemers nog steeds een probleem. Banken zijn terughoudend en nemen liever geen risico’s. Ze  willen een stabiele omgeving, maar de ondernemerswereld is flexibel. Deze dynamische omgeving maakt banken huiverig voor het verstrekken van kredieten. Enerzijds valt er iets voor te zeggen. Het bankwezen moet ook overeind blijven …

Bekijk pagina »

Dossier Pensioen

Pensioen, een onderwerp waar veel ondernemers zich liever niet mee bezig houden. Het uitstellen van een pensioenopbouwkeuze is dan veelal het gevolg. Toch is pensioen een belangrijk onderwerp. Het gaat immers om je oudedagvoorziening. Voor veel ondernemers is het onoverzichtelijk aan welke pensioenkeuze zij goed doen. Het volgende artikel zet een aantal pensioenzaken op een …

Bekijk pagina »

Dossier Wet Werk en Zekerheid

Het doel van deze nieuwe wet is het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende verhoudingen in de samenleving. ‘Baanzekerheid’ moet veranderen  in ‘werkzekerheid’. Er wordt gestreefd naar een  nieuw evenwicht tussen flexibiliteit & zekerheid op de arbeidsmarkt, aldus de voorstanders. Echter, biedt dit wetsvoorstel wel verbetering? Ondernemers kunnen na invoering van deze wet moeilijker flexwerkers …

Bekijk pagina »

Dossier ZZP

Woensdag 5 november 2014 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport ‘Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers’ gepubliceerd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ambtelijke werkgroep, die het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers uitvoert. Voor deze notitie over zzp’ers heeft het SCP in een korte periode informatie verzameld …

Bekijk pagina »