Lobbythema’s

Lobbythema’s waar de bond zich sterk voor maakt.
Lobbyen vormt een belangrijke rol bij het behartigen van de belangen van onze leden. Den-Haag is uiteindelijk toch de plek waar beslissingen worden genomen en waar De OndernemersBond haar stem moet laten horen om invloed uit te oefenen.

De Ondernemersbond heeft een aantal lobbythema’s centraal staan waar ze zich sterk voor maakt.

Inkomensvoorziening
In de basis is het voor iedere ondernemer van belang om in zelf en eventueel personeel in inkomen te kunnen voorzien. Daarvoor is het van belang dat dit inkomen veilig wordt gesteld.

Het is niet altijd aan de ondernemer om te kunnen waarborgen dat een bedrijf goed blijft draaien. Daarnaast kiest een ondernemer er ook niet voor in het ongelukkige geval hij of een van zijn personeelsleden arbeidsongeschikt worden. Ook is pensioen een belangrijk punt voor zelfstandig ondernemers. Zij moeten dit zelf regelen, hetgeen niet altijd duidelijk is welke opties er zijn en wat dit inhoudt.

Groei & ontwikkeling
Of ondernemers nu de visie hebben om uit te groeien tot een groot bedrijf of zij er bewust voor kiezen de bezetting klein te houden, ieder bedrijf groeit en ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Dit kan zijn op het gebied van kennis en bijscholing, uitbreiding van het personeel , uitbreiden in ruimte/materialen waarbij financieringen nodig zijn. De OndernemersBond

Wet- & regelgeving
De politiek besluit allerlei zaken voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Zo ook voor zzp’ers en de kleinere bedrijven. Echter, lang niet alle beslissingen zijn in hun voordeel. Een groot en terugkerend probleem is dat beslissingen voor bedrijven in het algemeen worden genomen. Men kijkt naar de grote bedrijven, maar verliest daarbij de grote groep mkb-ondernemers uit het oog.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.deondernemersbond.nl/lobbythemas/